โควิดในไทย “16 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 18,892 ราย