โควิดในไทย “21 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 21,931 ราย