สายปาร์ตี้ควรรู้ “เมาค้าง-แฮงค์” แก้ได้ง่ายๆ ด้วยวิธีดังนี้