ควรรู้! ดื่ม “น้ำอัดลม” มากๆ ส่งผลเสียมากกว่าที่คิด