โควิดในไทย “4 พฤษภาคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 9,288 ราย