“หมอธีระ” เผยฉีดวัคซีนครบเข็มกระตุ้น ช่วยลดเสี่ยง Long COVID ได้ 43%