ประโยชน์ของ “พริกหมาล่า” ที่มากกว่าแค่รสเผ็ดชาลิ้น