“อนุทิน” รับมอบวัคซีนโควิดไบวาเลนท์จากเยอรมนี 9.9 ล้านโด๊ส เล็งตรวจคุณภาพก่อนส่งลงพื้นที่ภายใน มิ.ย. นี้