ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อไวรัลคลิปในหัวข้อ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”