สวรส. เผยผลวิจัยประสิทธิภาพฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมพัฒนาให้ใช้ได้จริงในระบบสุขภาพไทย