“ชากุหลาบ” เครื่องดื่มกลิ่นหอม ทั้งผ่อนคลายและได้ประโยชน์