โควิดในไทย “3 – 9 ธ.ค. 66” ติดเชื้อรายใหม่ 590 ราย เฉลี่ยรายวัน 84 ราย