1 มี.ค. 67 นี้ “โคราช” พร้อมขับเคลื่อน “30 บาทรักษาทุกที่” เฟส 2