บอกลาคาง 2 ชั้นจากน้ำหนักเกิน-อายุมากขึ้นกับ 5 วิธีลด “เหนียง”