สังเกตให้ดี ตกลงเราเป็น “รังแค” หรือเป็น “โรคหนังศีรษะอักเสบ”