รู้หรือไม่ ทำไมต้อง “อบอุ่นร่างกาย” ก่อนออกกำลังกายเสมอ