รู้หรือไม่ ติดเคี้ยว “น้ำแข็ง” มากเกินไป เสี่ยงอันตรายได้