กทม. เปิดโรงพยาบาลสนาม “เอราวัณ 1” พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด 200 เตียง