โควิดในไทย “16 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,582 ราย