กองทัพบก แจงปมฉีดฆ่าเชื้อโควิด 19 กลางป่า หลังถูกวิจารณ์หนัก