โควิดในไทย “18 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,767 ราย