โควิดในไทย “22 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,470 ราย