โควิดในไทย “24 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,839 ราย