ระวังไว้! นอนน้อยไม่ถึง 6 ชม. เสี่ยงตายเร็วถึง 2 เท่า!!