ชาวบ้านนาเคียนคัดค้านตั้ง “รพ.สนาม” อ้างกลัวคนนอกเข้ามาแพร่เชื้อโควิด-19