โควิดในไทย “29 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,871 ราย