โควิดในไทย “7 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,044 ราย