โควิดในไทย “8 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,419 ราย