สหรัฐคลายกฏคุมโควิด-19 ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากแล้ว