โควิดในไทย “18 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,473 ราย