โควิดในไทย “22 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,052 ราย