นายกฯ เข้ารับแอสตร้าฯเข็ม 2 พร้อมแจ้งข่าวดี WHO รับรอง ซิโนแวค