ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”