สมาคม รพ.เอกชน เคาะราคากลางค่าบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มละ 1,900 บาท