ลาว เปิดให้คนต่างชาติถือวีซ่าทำงาน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์