ซิลลิค ฟาร์มา เผยวัคซีน “โมเดอร์นา” จองเกือบเต็มถึงสิ้นปีแล้ว ใครมาวันนี้ต้องรอปีหน้า