โควิดในไทย “3 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 6,230 ราย