โควิดในไทย “5 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 5,916 ราย