“ตากุ้งยิง” กับสาเหตุและวิธีรักษาที่คุณสามารถทำได้เอง