โควิดในไทย “10 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 9,326 ราย