เบลเยียมช็อก! พบหญิงชราเสียชีวิตหลังติดโควิด 2 สายพันธุ์ในเวลาเดียวกัน