ราชกิจจาฯ ประกาศยกระดับเคอร์ฟิว 13 จังหวัด เพิ่มฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,อยุธยา มีผล 20 ก.ค.