โควิดในไทย “19 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 11,784 ราย