โควิดในไทย “20 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 11,305 ราย