โควิดในไทย “22 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 13,655 ราย