ฟิลิปปินส์คุมเข้มระงับคนมาจากไทย-มาเลเซียเข้าประเทศ สกัดโควิดเดลตา