ซวยสุด! หนุ่มเตือนให้เปลี่ยนแมสก์บ่อยๆ หลังตัวเองใส่ซ้ำ – กลับด้านจนเชื้อลงปอด