โควิดในไทย “27 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 14,150 ราย