โควิดในไทย “28 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 16,533 ราย