เรื่องเล็กที่ไม่เล็ก แค่ “ขยี้ตา” ก็อาจเป็นปัญหาสุขภาพได้